Far man lov att roka pa stranden?

Får man lov att röka på stranden?

Det utökade rökförbud som införs på vissa andra allmänna platser i sommar, tycks även ha aktualiserat frågan om rökning vid allmänna badplatser. Till skillnad från till exempel lekplatser och idrottsanläggningar så ingår inte badplatser, som frilufts- eller strandbad, i det utökade rökförbud som införs den 1 juli 2019.

Får man röka på stranden i Göteborg?

Inga undantag i Göteborg: ”Det är rökförbud som gäller”

Får man röka vattenpipa på strand?

Rökförbud gäller i alla offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar såväl inomhus som utomhus. Det är förbjudet att röka på alla uteserveringar. Det är också förbjudet att röka vattenpipa, även vattenpipor som inte innehåller tobak.

Får man röka på stranden i Helsingborg?

Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen. Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser: Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor. På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Får man röka i parkeringshus?

Sedan den 1 juli 2019 gäller nya regler för rökning på offentliga platser. Till exempel är det nu förbjudet att röka på uteserveringar och tågperronger. Den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Får man röka i Slottsskogen?

Nya rökfria utomhusmiljöer Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Får man röka i busskur?

Från 1 juli är det förbjudet att röka på uteserveringar i Sverige. Nu är cigaretterna rökta. Från 1 juli är det förbjudet att röka på uteserveringar, vid busshållplatser, perronger, eller vid entréer.

Får man röka i skogen?

Nya rökfria utomhusmiljöer I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Får man röka på perrongen?

I och med den lag som trädde i kraft den 1 juli 2019 är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Det är förbjudet att röka: vid anslutningsplats till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner. på uteserveringar.

Får man röka på torg?

Får man röka på tågperrongen?

Den nya tobakslagen som börjar gälla i Sverige 1 juli 2019 innebär att rökförbudet i landet utökas och börjar gälla på uteserveringar, busshållplatser, entréer till rökfria lokaler och inhägnade områden för lek och idrott. …

Får man röka på hållplatser?

Sedan 1993 är rökning förbjuden i både kollektivtrafikens färdmedel och lokaler. Men med den nya lagen gäller rökförbudet även områden utomhus i anslutning till av- och påstigning. Exempelvis busshållplatser, perronger och taxizoner.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen