Far man kora ett oregistrerat slap?

Får man köra ett oregistrerat släp?

Jag har en oregistrerad båttrailer som jag drar med min bil, nu skulle jag behöva använda den för att köra hem lite brädor från en byggfirma, är det tillåtet? En oregistrerad båttrailer är ett efterfordon, endast avsett att lasta en båt på. Ska du köra annan last än en båt, så ska vagnen vara registrerad som släp.

Måste man besiktiga Obromsat släp?

Besiktning av obromsad släpkärra. Den obromsade släpkärran ska som alla andra släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningsperioden beror på ifall den obromsade släpvagnen är en lätt släpkärra eller en tung släpvagn.

Måste man ha stänkskydd på släpvagn?

30 § Stänkskydd ska uppfylla kraven i 17 kap. 5–8 §§. Om det amatörbyggda eller ombyggda fordonets utseendemässiga utformning till huvudsak är byggd i likhet med en årsmodell av 1953 eller tidigare, där krav på stänkskydd saknas enligt 17 kap., behöver kraven i första stycket inte uppfyllas.

Vad gäller för släp?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Vad gäller för obromsat släp?

Släpvagn. Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter. Läs mer på sidan om hastighet för släp.

Får man köra A traktor med släp?

Svar: Ja, det går bra. En 15-åring med AM-körkort eller en 16 åring med traktorkort får köra en A-traktor (eller EPA-traktor) med tillkopplad husvagn.

Vad gäller vid besiktning av släpvagn?

Besikta ditt släp Första besiktningen på ett lätt släp ska göras senast fyra år efter den månad som fordonet togs i bruk (du hittar datum för när fordonet togs i bruk på registreringsbeviset). Därefter ska släpet besiktas en gång vartannat år, senast 24 månader efter den förgående fullständiga kontrollbesiktningen.

Vilka krav ställs på bromsarna på en personbil?

I Sverige ska motorfordon för vägtrafik enligt lag ha två av varandra oberoende bromssystem, en färdbroms och en parkeringsbroms. Färdbromsen är den broms man normalt använder under färd, till skillnad från parkeringsbromsen som används då fordonet står stilla.

Varför stänkskydd?

Stänkskydd är numera inte en av lagen påbjuden utrustningsdetalj. Det är däremot fritt för bilägaren att själv montera stänkskydd. Fördelarna är att bilen hålls renare, färre stenskott på lacken och på bakomvarande fordon. Enda nackdelen är att det ökar luftmotståndet och därigenom bränsleförbrukningen.

När får man köra med släp?

Har du ett B-körkort får du använda det som kallas lätt släp. Ett lätt släp ska ha en totalvikt som är högst 750 kg men du får köra med tyngre släp så länge inte släpets och bilens gemensamma vikt överstiger 3 500 kg. Glöm inte att hastigheten är begränsad till 80 km/h när du har påkopplat släp.

Varför bromsat släp?

En bromsad släpvagn är skonsammare mot bilens bromsar och rekommenderas framför allt om den ska användas för att frakta tyngre laster. Ett bromsat släp är också ett måste för den som vill lasta över 750 kilogram och köra snabbare än 40 km i timmen.

Hur mycket får man lasta på ett obromsat släp?

Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen