Far en restaurang bjuda pa alkohol?

Får en restaurang bjuda på alkohol?

Restaurangen eller personalen får aldrig bjuda gäster på alkohol. Vill ni kompensera en gäst för något som har hänt så bjud då hellre på en varmrätt vid nästa besök. Gäster får bjuda andra gäster på alkohol om personerna är minst 18 år.

Får en 15 åring servera alkohol?

Minderåriga som fyllt 16 år kommer att få servera alkohol under övervakning av skiftansvarige. Klassificeringen i A-, B- och C-rättigheter för restauranger försvinner. Därmed kommer de att kunna servera alla alkoholdrycker med ett enda tillstånd och själva besluta om sitt dryckesurval.

Får man servera alkohol före kl 12?

Vi ställer tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsam servering. Märkbart påverkade gäster får inte serveras mer alkohol och ska dessutom avvisas från restaurangen. Servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00 i normalfallet.

När får restauranger börja servera alkohol?

SERVERINGSTIDER Servering av alkoholdrycker får ske mellan de klock slag restaurangen har serveringstillstånd. Normaltiden är kl. 11:00-01:00. Efter serveringstidens slut får ingen alkohol serveras (gäller både gäster och personal) och efter 30 minuter ska lokalen vara utrymd på gäster.

Får man bjuda på alkohol i slutet sällskap?

Om du vill servera alkohol i slutna sällskap under ett enstaka tillfälle ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Serveringen anordnas i andra lokaler än sådana där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Måste man servera mat med alkohol?

Utskänkningstillstånd utfärdas i Sverige av kommuner till restauranger för att reglera försäljningen av alkoholhaltig dryck. Det finns vissa grundbestämmelser i alkohollagen att ta hänsyn till, exempel: alkoholservering får inte bedrivas före klockan 11.00. restaurangen måste även servera mat för att få servera alkohol.

Får man servera alkohol om man är under 18 år?

Svar:Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol. I alkohollagen 3 kap 6 § står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol.

Hur länge gäller ett alkoholtillstånd?

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod.

Vilken tid får man dricka öl?

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen