Far inte upp tangentbordet pa iPad?

Får inte upp tangentbordet på iPad? Öppna Inställningar > Hjälpmedel > Tangentbord. Tryck på Tangentbordstjänster och aktivera Tangentbordstjänster. Styr iPhone med kortkommandon. Gå till hemskärmen. Hur fungerar tangentbord till iPad? Magic Keyboard ansluter till iPad via Bluetooth….Parkoppla Magic Keyboard med iPad Kontrollera att tangentbordet är påslaget och laddat. På iPad öppnar du Inställningar > Bluetooth […]

Vad ar syftet med signaler?

Vad är syftet med signaler? En signal överför information från en ”avsändare” till en ”mottagare” • Målet är att informationen i signalen skall påverkas så lite som möjligt. Problem: Signalen kan påverkas av kanalen mellan avsändaren och mottagaren på ett sätt som försvårar informationsextraktionen. Varför behövs trafikljus? En trafiksignal är en ljus- eller ljudsignal som […]

Far man ha checklista sakerhetskontroll?

Får man ha checklista säkerhetskontroll? 37 § Om den sökande använder en checklista för säkerhetskontrollen, får den inte innehålla anvisningar för hur kontrollen ska genomföras. Vad ingår i en inre säkerhetskontroll? Inre säkerhetskontroll Bromsservo – trampa tre gånger på bromspedalen, håll kvar trycket, koppla och starta motorn. Fungerar bromsservon som det ska kommer bromspedalen att […]

Hur stor del av den svenska befolkningen ar invandrare?

Hur stor del av den svenska befolkningen är invandrare? De senaste åren har många invandrat från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2020 var strax över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 19,7 procent av befolkningen. Vad är andra generationens invandrare? Personer som själva är födda […]

Vilka lagar paverkas av kollektivavtal?

Vilka lagar påverkas av kollektivavtal? Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen är några av de viktigaste lagarna som styr arbetslivet. Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Om det inte finns något kollektivavtal gäller endast lagarna. Vad är arbetslagstiftning? Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta […]

Kan hasten ha pollenallergi?

Kan hästen ha pollenallergi? Luftvägsproblem, fång och head tossing är mindre vanligt förknippade med allergi. Symtom kan förekomma under hela året eller endast under en viss säsong, beroende på de allergener som utlöser den allergiska reaktionen. Pollenallergi är till exempel säsongsberoende, medan födoämnesallergi är närvarande året runt. Varför får hästar astma? Sjukdomen beror på allergi […]

Hur uppkommer Meanderlopp?

Hur uppkommer Meanderlopp? Företeelsen utbildas främst i vattendrag med mycket svag lutning och med finkorniga jordarter i flodbrinkarna. Meandringen utvecklas genom att centrifugalkraften ökar strömhastigheten i ytterkurvorna, vilket skapar erosion och en brant erosionsbrink bildas. Var sker avsättning av sediment i ett meandrande vattendrag? Meandringen beror på att strömhastigheten varierar i olika delar av vattendraget. […]

Vem ska ta forsta steget?

Vem ska ta första steget? Armstrong blev den första människan som satte foten på månens yta när han gav de berömda orden: ”That’s one small step for a man, one giant leap for mankind” (”Detta är ett litet steg för en människa, men ett jättekliv för mänskligheten”). Hur vet man om man ska ta första […]

Ar det bra att dricka koffein innan traning?

Är det bra att dricka koffein innan träning? Energidrycken i sig fungerar inte prestationshöjande, men det kan koffeinet i drycken däremot göra. Dessutom är den uppiggande effekten förstås skön innan du ska träna, speciellt om det är tidigt på morgonen. Men det är inte bra att använda drycken som en törstsläckare eftersom den är vätskedrivande. […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen