Vilken investering ger bast avkastning?

Vilken investering ger bäst avkastning? Att spara i fonder säger många är ett utav de bästa sätten att investera pengar på. Det är ett mycket säkrare sätt att få ta del av börsens avkastning på än att investera i aktier och du slipper då även att följa aktiemarknaden lika nog som du bör göra om […]

Ar histaminintolerans farligt?

Är histaminintolerans farligt? I värsta fall kan det leda till symtom som liknar en allergichock, eller anafylaxi, men det är mycket ovanligt. Om man är histaminintolerant ska man undvika att äta livsmedel med mycket histamin och kan behandla med antihistamintabletter efter behov. Vad är histamin och vilka funktioner har histamin vid en inflammation? Histamin eller […]

Hur manga har inte tillgang till sjukvard?

Hur många har inte tillgång till sjukvård? Fastän vi har uppnått mycket – idag har mer än 70 miljoner människor nytta av våra tekniker varje år, vilket gör två människor i sekunden – är minst 400 miljoner människor i hela världen fortfarande utan tillgång till vård. Är sjukvården bra i Colombia? Colombianska hälsovårdstjänster anses vara […]

Hur ar en server uppbyggd?

Hur är en server uppbyggd? En server liknar en dator i sitt tekniska utförande. Det är en maskin eller ett datorprogram som har i uppgift att lagra filer, system och information som andra datorer har tillgång till. Om något i servern behöver åtgärdas gör en administratör det från sin dator. Vilka är de viktigaste uppgifterna […]

Hur kan man stoppa vald?

Hur kan man stoppa våld? mäns våld mot kvinnor kan förebyggas genom att främja jämställdhet. kulturella och sociala normer som stödjer våld går att förändra. vi behöver utveckla livskunskap hos barn och unga. barns utsatthet och våld bland unga kan minska genom att vi utvecklar trygga och vårdande relationer mellan barn och deras föräldrar. Hur […]

Hur anvands en plog?

Hur används en plog? Plog. Med plogen vänder bonden jorden för att förbereda den för sådd. Traktorn drar plogen över åkern och efter plogens skär (plogblad) lägger sig jorden i rader. När plogen vänder upp jorden luckras den upp och blir porös och luftig och gör att regnvatten kan tränga in. När började plogen användas […]

Vem ber man till i kristendomen?

Vem ber man till i kristendomen? Bönen kan ske på flera olika sätt, fast sker dock nästan alltid ”i Jesus namn”, det vill säga att den som ber åberopar sig på Jesus, enligt kristen tro Guds son och den utlovade Kristus/Messias. En vanlig modell för kristen bön är Herrens bön (Vår Fader) som tillsammans med […]

Vad ar Protontagare?

Vad är Protontagare? Enligt Arrhenius definitioner är en syra ett ämne som kan avge en positiv vätejon (H+, något slarvigt kallad proton även om andra isotoper av väte också kan bilda joner), medan en bas är en partikel som kan avge en hydroxidjon (OH−). Baser är alltså protontagare medan syror är protongivare. Vad är en […]

Kan det skada barnet om man druckit och ar gravid?

Kan det skada barnet om man druckit och är gravid? Att dricka alkohol under graviditeten kan leda till missfall eller skador på fostret. Även måttliga mängder alkohol kan skada fostret. Under de tre första månaderna av graviditeten är fostret som känsligast för kroppsliga missbildningar, medan hjärnans utveckling kan skadas under hela graviditeten. Kan alkohol leda […]

Hur ser citattecken ut?

Hur ser citattecken ut? Typografiska (sneda) citattecken Det finns tre varianter: upphöjda, som ser ut som sexor eller nior, samt nedsänkta, som ser ut som nior. I svensk text används samma citattecken för att inleda och avsluta ett citat, till skillnad från till exempel engelskspråkiga texter. Vilket är det korrekta sättet att markera citat? Citattecken […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen