Vem uppfann luftskeppet?

Vem uppfann luftskeppet? Alberto Santos-Dumont Henri GiffardBartolomeu de GusmãoKonstantin TsiolkovskijHermann Ganswindt Luftskepp/Uppfinnare Hur använde tyskarna sina zeppelinare? Några år före andra världskriget användes zeppelinare i passagerartrafik över Atlanten och mellan flera tyska städer. Även Stockholm fick besök av en zeppelinare. Zeppelinare användes militärt under första världskriget och tyskarna använde dem för att bomba Storbritannien. Hur […]

Hur paverkas vi av spel?

Hur påverkas vi av spel? Att spela snabba actionspel på dator och tv utvecklar hjärnan och synen mer än om man inte spelar alls, eller om man spelar lugnare spel. Dessutom ökar det förmågan att fokusera och koncentrera sig på en uppgift. Det hävdar forskare som granskat hur dataspelande påverkar hjärnan. Hur påverkar våldsamma spel? […]

Vad innebar det att vara manipulativ?

Vad innebär det att vara manipulativ? Manipulation innebär att medvetet ändra ett tillstånd hos ett system i någon mening. Manipulation är ett sätt att försöka få igenom sin vilja. Som allt annat kan det vara i gott syfte, eller i ett dåligt syfte. Hur vet jag om jag är manipulerad? Du kan känna dig orolig, […]

Vad gors vid en brandskyddskontroll?

Vad görs vid en brandskyddskontroll? Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Hur ofta ska man sota ett fritidshus? […]

Kan en skadad njure aterhamta sig?

Kan en skadad njure återhämta sig? Tidigare friska njurar återhämtar sig helt efter en lindrig skada. Följderna av en svår skada kan vara progredierande njursvikt eller till och med ett bestående behov av behandling med konstgjord njure, dvs. dialysbehandling. Det här gäller särskilt om njurfunktionen var nedsatt redan före den akuta skadan. Kan njursjukdom vara? […]

Vilken Skattetabell galler for pensionarer?

Vilken Skattetabell gäller för pensionärer? Från 66-årsåret skattar en löntagare i kolumn 3 medan en yngre löntagare skattar i kolumn 1. En pensionär skattar, från och med det år pensionären fyller 66 år, i kolumn 2 medan en yngre pensionär skattar i kolumn 6. Hur bestäms Skattetabell? Förutsättningar för särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst. Fördelningstid […]

Hur man avslojar graviditet?

Hur man avslöjar graviditet? Sneakers eller kinderägg – 7 överraskande sätt att avslöja din graviditet på! När du har upptäckt att du är gravid kan det vara svårt att komma på hur du vill berätta den stora nyheten. Babysneakers! Bilda ordet. Överraska med magen. Kinderägget. Ge bort en bok. Placeringskorten. Bulle i ugnen. Hur ska […]

Vad betyder massafabrik?

Vad betyder massafabrik? Massa- och pappersindustrin kallas den gren av skogsindustrin som utifrån ved tillverkar pappersmassa och utifrån pappersmassan papper. Tillverkningen av massa och papper kan ske vid samma bruk, så kallade integrerade bruk, eller vid skilda massa- och pappersbruk (Ointegrerade bruk). Vilka pappersbruk finns i Sverige? pappersbruk sverige SCA Ortvikens Pappersbruk. www.sca.com. SCA Obbola […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen