Vad anvander man bly till?

Vad använder man bly till? Det vanligaste användningsområdet för bly, och det kanske viktigaste, är batterier. Sett till mängd bly så är batterier det överlägset vanligaste användningsområdet. Till exempel så är de flesta bilbatterier idag blybatterier. Bly används också på samma sätt idag som det gjort under tusentals år, som en fuktspärr. Vad tillverkas av […]

Vilka organismer ar de huvudsakliga producenterna i Ostersjon?

Vilka organismer är de huvudsakliga producenterna i Östersjön? Stora alger och vattenväxter, som är förankrade till botten, är de viktigaste primärproducenterna i kustvattnen. Betare äter primärproducenter. Till betare hör till exempel små urdjur, kräftdjur och hjuldjur vilka kallas djurplankton. Många större djur, såsom snäckor, äter också växtföda och är därför betare. Vilka är producenterna i […]

Kan man byta sjukdagar mot semesterdagar?

Kan man byta sjukdagar mot semesterdagar? Om du själv blir sjuk, så kan du inte ägna semestern åt det du tänkt. Därför har du rätt att avbryta semestern, för att vid ett senare tillfälle ta ut de semesterdagar, som du varit sjuk. Motsvarande gäller om barnen blir sjuka under semestern. Då går det att byta […]

Hur mycket kostade en Big Mac?

Hur mycket kostade en Big Mac? McDonald’s Priser Artikel Pris Big Mac® k52.82 Chicken Sticky BBQ k61.00 McFeast k52.12 Veggie Sticky BBQ k61.00 Vad kostade en Big Mac 1982? Då kostade en Big Mac 4,75 kr och potatisen skalades och skars till pommes frites i källaren på restaurangen. 45 år senare är vi Sveriges största […]

Vad ar en Metodansats?

Vad är en Metodansats? Det finns i huvudsak två olika metodansatser, som har olika uppfattningar om relationen mellan teori och empiri, den induktiva (går från empiri till teori) och den deduktiva (går från teori till empiri). ansatsen som genom den empiriska undersökningen stärker eller försvagar tilliten till teorin. Vad är syftet med kvalitativ metod? En […]

Vad betyder manier?

Vad betyder manier? Mani (från grekiska: μανια, raseri, galenskap, vansinne) är en psykisk störning som tillhör de affektiva störningarna. Mani kännetecknas framför allt av förhöjd grundstämning och uppträder antingen som enstaka episoder eller i samband med en affektiv sjukdom i återkommande skov. Hypomani ingår i bipolär sjukdom typ II. Vad innebär det att vara manisk? […]

Kan man bli smittad av finnar?

Kan man bli smittad av finnar? En finne smittar inte resten av ansiktet, men däremot blir huden mer inflammerad och finnen kan komma igen, och igen och igen om du fortsätter att klämma. Vad räknas som akne? Akne, som ofta kallas finnar, är utslag som beror på inflammerade talgkörtlar. Akne är vanligt och helt ofarligt. […]

Hur lange haller vaccin mot tbc?

Hur länge håller vaccin mot tbc? Vaccinet ger också ett visst skydd mot lungtuberkulos, men man kan inte ange skyddet i procent eller förutsäga hur länge skyddet varar. Skyddseffekten vid vaccination av vuxna är begränsad. Någon påfyllnadsdos av BCG-vaccin rekommenderas inte då en sådan inte har kunnat visas ha någon effekt. Hur länge skyddar Pfizers […]

Hur funkar jordskred?

Hur funkar jordskred? Skred inträffar genom att brott uppstår längs en glidyta i jorden. Jordlagren ovanför glidytan påverkas dels av pådrivande krafter, dels av mothållande. Före skredet är dessa krafter i jämvikt. En rubbning av jämvikten kan utlösa skred. Hur påverkar vågor landskapet? Landskapet förändras ständigt. Erosion av det rinnande vattnet i vattendrag är en […]

Vad skiljer ett A fran ett e?

Vad skiljer ett A från ett e? Det kan bland annat stå att betyget E motsvaras av att eleven kan föra enkla resonemang och betyget C av att resonemangen är utvecklade och betyget A av att resonemangen är välutvecklade. Vad skillnaden är mellan värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade står däremot inte. Vad är föra resonemang? […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen