Hur mycket ska ett barn ata?

Hur mycket ska ett barn äta? Yngre barn orkar inte äta så mycket åt gången. Därför behöver de äta oftare än vuxna. Ge barnet huvudmålen frukost, lunch och middag och ett till tre mellanmål. Det är bra att äta på regelbundna tider. Hur många kalorier ska en bebis äta per dag? Små barn behöver äta […]

Vart kan man slanga kemikalier?

Vart kan man slänga kemikalier? Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall till kommunens återvinningscentral, miljöstation eller liknande. Om burken eller flaskan är märkt med någon av de tre symbolerna ovan ska den lämnas som farligt avfall även om den är helt tom och torr. Vad är riskavfall inom vården? Vårdens specialavfall. […]

Vad hander om det ar for lite olja i motorn?

Vad händer om det är för lite olja i motorn? Motoroljan är lika viktig för din bilmotor som blodet i din kropp. Oljan smörjer, rostskyddar och kyler motorn invändigt. Det får framför allt inte finnas för lite olja i motorn, då riskerar smörjningen att försämras. Om oljenivån sjunker kraftigt kan motorn skadas allvarligt, i värsta […]

Hur loggar jag in pa min jobbmail hemifran?

Hur loggar jag in på min jobbmail hemifrån? Logga in i Outlook på webben Gå till inloggnings sidan för Microsoft 365 eller till Outlook.com. Ange e-postadress och lösenord för kontot. Välj Logga in. Hur får man en Telia mail? Konfigurera e-post med Android Öppna dina program och klicka på Inställningar. Välj Moln och konton. Klicka […]

Vem uppfann Sandwich?

Vem uppfann Sandwich? Termen ”sandwich” anses härstamma från John Montagu, 4:e earlen av Sandwich i Storbritannien. Han ska ha beställt kött stoppat mellan två bitar bröd, och sedan ska andra ha börjat beställa ”samma som Sandwich”. Varför heter det landgång? Redan 1872 startade reguljära färjeförbindelser mellan Göteborg och Fredrikshavn, tre turer i veckan och på […]

Vad menas med estetik?

Vad menas med estetik? Ordet estetik kan härledas från det grekiskans aisthetis som betyder förmåga att uppfatta sinnesintryck. Estetik står alltså inte bara för de sköna konsterna musik, konst, litteratur och dans, även om de är viktiga delar av estetiken. Boken ger olika exempel på vad en estetiskt närande vårdmiljö kan innebära. Vad betyder estetik […]

Var sammantrader EU parlamentet?

Var sammanträder EU parlamentet? De utses genom direkta val; det senaste ägde rum den 23–26 maj 2019 och nästa är planerat till den 6–9 juni 2024. Europaparlamentets officiella säte ligger i Strasbourg, Frankrike, men parlamentet har även förberedande och kompletterande sammanträden i Bryssel, Belgien. Vem finns med när ministerrådet sammanträder? Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans […]

Vad betyder en ko?

Vad betyder en kö? KÖ eller kö kan avse: Kö (datastruktur) – en linjär datastruktur för lagring av data. Biljardkö – ett spelredskap i biljard. Bilkö – ett tillstånd som karaktäriseras av lägre hastigheter eller stillastående trafik. Vad betyder Könt? Vilket kön du känner dig som brukar kallas för könsidentitet. Könsuttryck handlar om utseende, till […]

Vad ar en dynamisk IP adress?

Vad är en dynamisk IP adress? Ställ in en IP som är bara bra för en begränsad tid, och som ändras i enlighet med den policy som fastställts av din ISP: s DHCP-server. Detta är en dynamisk IP-adress. Har man alltid samma IP adress? Det är den här adressen som visas när någon i ditt […]

Vad betyder namnet Tristan?

Vad betyder namnet Tristan? Namnet Tristan har sitt ursprung i den Walesiska historien och betyder modig, djärv eller orädd. Namnet har även sitt ursprung från det keltiska namnet ”Drystan”, som troligen härstammar från ordet ”Drest” som betyder upplopp, tumult. Namnet är känt från den gamla keltiska folksagan om Tristan och Isolde. Vad betyder namnet Isolde? […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen