Ar Tsunami en naturkatastrof?

Är Tsunami en naturkatastrof?

Jordbävningar kan variera mycket i mängden energi som frigörs, och därför beskrivs de i en logaritmisk skala, Richterskalan. Jordbävningar i sig skadar sällan människor eller djur, utan det är bieffekter såsom kollapsande byggnader, bränder och tsunamis som är farliga.

Vad är det som gör Nederländerna till en sårbar plats?

Mer än hälften av Nederländerna ligger under havsnivån, vilket gör landet extremt sårbart för översvämningar från både havet och floder. Nederländarna har under århundranden slagits för att stänga vattnet ute genom att bygga olika slags vallar och havsmurar.

Hur vanligt är tsunami?

I svenska kustvatten är risken för tsunamier mycket liten. Den vanligaste anledningen till att en tsunami bildas är en jordbävning under havsbottnen. Beroende på hur starkt jordskalvet är, hur djupt ner i jordskorpan det sker och om rörelsen i jordskorpan sker lodrätt eller vågrätt kan en tryckvåg uppstå.

Hur hög är en tsunami?

Närmare kusterna bromsas tsunamin upp och tornar upp sig till en brytande, flera meter hög våg, som med fruktansvärd kraft träffar kusten. Våghöjder på 20-30 m är tänkbara i de värst utsatta områdena.

Hur rikt är Nederländerna?

Nederländerna är precis som Sverige ett förhållandevis rikt och jämställt land och sättet att umgås och många sedvänjor är likartade.

Vad exporterar och importerar Nederländerna?

Landet är en av världens största exportörer av livsmedel. Industriell produktion finns främst inom matförädling, metall, elektronik, kemisk industri, samt olja och gas. Nederländerna har också en väl utvecklad infrastruktur när det gäller telekommunikation, person- och godstransporter.

Var kan det bli tsunami?

Tsunamis uppträder främst i Stilla havsområdet med dess vulkaniska berggrund runt stränderna och på bottnarna. 2004 drabbades Indonesien, Thailand och Sri Lanka samt några andra länder av en våldsam tsunami. Jordbävningen vid Indonesien hade styrkan 8,9 på Richterskalan.

Hur många dog i tsunamin i Thailand?

Thailand var det land som fick mest utrymme i svenska medier eftersom 542 av de 543 omkomna svenskarna befann sig där. Totalt omkom cirka 8500 människor varav över 2400 var utländska turister när tsunamivågorna översvämmade den thailändska kusten.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen