Ar Spanien ett rikt eller fattigt land?

Är Spanien ett rikt eller fattigt land?

Spanien är eurozonens fjärde största ekonomi. Sedan mitten av 1980-talet har det förvandlats från ett fattigt jordbruksland till en industrination med en stor tjänstesektor, främst turism.

Hur ser det ut i Spanien?

Landet domineras av berg, högslätter och en lång (7 268 km) kust. I nordväst stupar bergen direkt ned i Atlanten och skapar en dramatisk kust. De snöklädda Pyrenéerna avgränsar landet mot norr och Frankrike. De södra och östra delarna av Spanien åtnjuter ett behagligt medelhavsklimat.

Vilka problem har Spanien?

En majoritet av Spaniens befolkning uppfattar idag att de största problemen är ekonomin, arbetslösheten och invandringen. Under 80- och 90-talen hade landet en årlig ekonomisk tillväxt på över 3 procent och var beundrat för sin snabba utveckling mot verklig demokrati och ökande välfärd.

Hur mycket betalar Spanien till EU?

EU-avgiften enligt olika mått

% av BNI, brutto* euro/inv, brutto*
Spanien 0,98 244,4
Kroatien 0,97 115,2
Lettland 0,97 141,1
Portugal 0,95 180,3

Vad importerar Spanien från andra länder?

Spanien har goda tillgångar på mineraler, särskilt pottaska, svavelkis, järnmalm och kvicksilver. Landet importerar det mesta av den energi som förbrukas, men på senare tid har oljereserver upptäckts utanför Kanarieöarna och skiffergas i Baskien.

Vilket år gick Spanien med i EU?

Genom Portugal och Spaniens inträde den 1 januari 1986 utökades den europeiska gemenskapen till tolv medlemsstater.

Vilka är grannländer till Spanien?

Dess grannländer är: Portugal, Frankrike, Andorra. Spanien har kust mot Atlanten och Medelhavet.

Hur ser Spaniens klimat ut?

Klimatet varierar mellan landets olika delar och Spanien har flera olika klimatzoner. Nordkusten är regnrik med milda somrar. Centralplatån är regnfattig med heta somrar och ofta ganska kalla vintrar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen