Ar SL en myndighet?

Är SL en myndighet?

Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (SL) är ett av Region Stockholm helägt aktiebolag som fram till 2012 fungerade som trafikhuvudman för den landburna kollektiva persontrafiken inom Stockholms län liksom för pendelbåtslinjer i Saltsjön och Mälaren medan det likadeles landstingsägda Waxholmsbolaget ansvarar för …

Hur finansieras SL?

Kollektivtrafiken finansieras dels via regionsskatten och dels via intäkter från försäljning av biljetter, reklamplatser och uthyrning av lokaler i anslutning till kollektivtrafiken. Skattefinansieringsgraden är cirka 50 procent.

När startade SL?

1916
Storstockholms Lokaltrafik/Etablerades

Hur mycket kostar Stockholms kollektivtrafik?

I Stockholm kostar en enkelbiljett i kollektivtrafiken 36 kronor och ett månadskort 790 kronor.

Är Region Stockholm en myndighet?

Region Stockholm är, som alla regioner, en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ. Regionstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige.

Vem ansvarar för SL?

Trafikförvaltningen ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken. Den allmänna kollektivtrafiken avser SL-trafiken, det vill säga resor med tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och pendelbåt. Den särskilda kollektivtrafiken utgörs av färdtjänst- och sjukresor som kräver särskilda tillstånd.

Hur finansieras kollektivtrafiken?

När började SL med Access?

Transaktionsdata används även för redovisning. 1 september 2008 började de första resenärerna att använda sig av SL Access-kortet. Först ut var SL:s säsongsbiljett för de som köpte kortet via Internet. 15 november 2008 utökades försäljningen till 30-dagarsbiljetter och inköpsställena utökades till SL Center.

Hur mycket omsätter SL?

19,27 miljarder SEK
Storstockholms Lokaltrafik/Intäkt

Hur mycket kostar gratis kollektivtrafik?

Att införa gratis kollektivtrafik i Sverige skulle vara enormt dyrt. Bara Storstockholms lokaltrafik väntas i år ha biljettintäkter om runt nio miljarder kronor. I runda tal motsvarar det den sammanlagda omsättningen för Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Eller SL:s hela investeringsbudget.

Hur mycket kostar lokaltrafik per månad?

Biljetter och priser

FÖRKÖP
10 dygnsbiljetter inom 30 dagar 360 kr
Nattrafik Samma taxa och övergångsregler som på dagen.
Besökskort 1 dag 3 dagar 75kr1,2 155 kr1,2
Årskort 1, 3 Årskortet har samma giltighet som Periodkortet men betalas med autogiro varje månad. Ansök om årskort 460 kr/månad

Vem äger Region Stockholm?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen