Ar man svensk om man har svenskt medborgarskap?

Är man svensk om man har svenskt medborgarskap?

Svenskt medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande mellan staten Sverige och en enskild individ, en svensk medborgare. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Kan man fråntas sitt medborgarskap?

Regeringsformen anger att ”ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap”. Detta är en absolut rättighet. Man bör dock kunna bli av med sitt medborgarskap vid särskilt allvarliga brott – som exempelvis brott mot staten.

Vilka rättigheter har man som svensk medborgare?

Vad innebär svenskt medborgarskap?

  • Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.
  • Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.
  • Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer.

Kan man bli av med sitt svenska medborgarskap?

Om du är svensk medborgare och född och bosatt utomlands kan du i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap. I vissa fall kan du förlora ditt utländska medborgarskap om du blir svensk medborgare.

Kan man bli svensk?

När du har bott i Sverige under några år kan du ansöka om svenskt medborgarskap. Här kan du läsa om hur du ansöker för dig själv och dina barn.

När krävs svenskt medborgarskap?

Om du är statslös eller har flyktingstatusförklaring ska du ha varit bosatt i Sverige i minst fyra år för att få medborgarskap.

Kan man bli utvisad om man är svensk medborgare?

Det framgår i svensk grundlag att en svensk medborgare aldrig får utvisas (2 kap. 7 § regeringsformen). Vidare förutsätter utvisning som regleras i Utlänningslagen (UtlL) att det rör sig om en utlänning – dvs att personen i fråga inte är svensk medborgare.

Kan man återkalla svenskt medborgarskap?

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Vad räknas som medborgare?

Medborgarskap är ett uttryck med rötter i den franska revolutionens idéer. Som medborgare avses i modernt språk en person som har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat.

Vad säger lagen om när man är svensk?

1 § Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare.

Hur länge får man vara utomlands som svensk medborgare?

Om du har permanent uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd. Om du är borta längre än ett år eller om du planerar att bosätta dig i ett annat land kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Vilka länder tillåter inte dubbelt medborgarskap?

Schweiz och Iran). Enligt svensk lag förlorar en person sitt svenska medborgarskap om man aktivt söker medlemskap i ett annat land, eftersom man inte tillåter dubbelt medborgarskap. Men verkligheten ser annorlunda ut i dag. Många barn i familjer där någon förälder är svensk har i praktiken dubbelt medborgarskap.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen