Ar kompassnalen?

Är kompassnålen?

Med kompassen utnyttjar människan jordens magnetfält för att kunna orientera sig. En magnetiserad nål upphängd på ett stift i en dosa dras mot jordens magnetiska nordpol och man kan utifrån nålens riktning avläsa väderstrecken och navigera utifrån detta.

Vad är kompassen gjord av?

Den finns många olika typer av kompasser. Den vanligaste typen av kompass som används vid vandring är någon typ av orienteringskompass. Kompassen är ofta gjord av en genomskinlig plastskiva med en kurspil och ett vridbart kompasshus med nål som visar nordlig riktning.

Varför ska man inte ta ut kompassriktningen under en kraftledning?

Vi lär oss också varför man inte skall ta kompassriktningen under en högspänningsledning. En kompassnål är en liten lättrörlig magnet. Detta beror på att magneten har två poler – nord- och sydpol – och lika poler repellerar (stöts ifrån) varandra medan olika poler attraherar (dras mot) varandra.

Finns i kompass?

En magnetisk kompass består bland annat av en magnetisk nål (eller stavmagneter fästa vid en skiva) som orienterar sig efter jordens magnetfält och på en graderad skala anger riktningen eller kursen.

När det gäller jordens magnetiska fält talar man ibland om missvisning vad innebär det?

Magnetisk deklination eller missvisning är det viktigaste skälet till att en magnetkompass inte pekar exakt mot nordpolen. Den magnetiska deklinationen är vinkeln mellan den verkliga och den magnetiska nordriktningen. Också elektrisk apparatur och metallföremål placerade nära kompassen förorsakar fel.

Hur tar man ut en kompassriktning?

Lyft kompassen från kartan och håll den horisontellt i din hand. Vrid kroppen så att kompassnålens röda del sammanfaller med norrpilens röda del. Nu visar kurspilen rätt riktning. Ta då ett ögonmärke någonstans i kursriktningen och gå dit.

Varför använder man kompass i orientering?

Kompassen hjälper dig hålla färdriktningen, även om vädret är dåligt. Du kan också orientera dig om omgivningen; i vilken riktning de olika väderstrecken ligger och vilken fjälltopp det är du ser.

Vad påverkar en kompassnål?

Kompassnålen inuti kompasshuset påverkas av jordens magnetfält och vrids alltid så att den ligger i syd-nord-riktning. Jordens magnetiska poler ligger inte exakt vid de geografiska polerna. I laborationen ser vi att det här magnetfältet är starkare än jordens magnetfält. Kompassnålen störs och visar fel.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen