Ar jag som svensk EU-medborgare?

Är jag som svensk EU-medborgare?

Du som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd kan ha möjlighet att ansöka om att bli svensk medborgare. Om du är EU/EES-medborgare ska du skicka med fler dokument. Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare ska du skicka med fler dokument.

Vad har man för rättigheter som EU-medborgare?

Med EU-medborgarskapet följer en rad rättigheter. Som EU-medborgare kan du bland annat rösta fram de politiker som ska sitta i Europaparlamentet. Du kan också resa fritt eller arbeta och studera i andra EU-länder. Dessutom finns EU:s ombudsman till din hjälp, om du anser dig ha blivit felbehandlad av en EU-institution.

Vilka rättigheter delar du med över 500 miljoner andra EU-medborgare?

rätt att skriftligen vända sig till EU:s institutioner eller organ på något av medlemsstaternas språk och få svar på samma språk (artikel 24 fjärde stycket i EUF-fördraget), rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar på vissa villkor (artikel 15.3 i EUF-fördraget).

Vilka rättigheter har han att vistas i ett annat EU-land?

Som EU-medborgare har du rätt att bo, jobba, studera, söka jobb eller leva som pensionär var du vill i EU. Du kan vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan att registrera dig där, men du kan behöva anmäla din närvaro. Du behöver bara ha ett giltigt nationellt id-kort eller pass.

Är jag en EU medborgare?

Alla som är medborgare i något av EU:s medlemsländer är automatiskt EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger dig flera viktiga rättigheter och skyldigheter.

Hur länge kan en EU medborgare vistas i Sverige?

En EU/EES-medborgare har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader utan andra villkor än att personen ska ha giltigt pass eller nationellt id-kort. Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES-medborgaren i Sverige.

Är jag en EU-medborgare?

Vilka rättigheter har jag som svensk?

Vad innebär svenskt medborgarskap?

  • Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.
  • Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.
  • Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer.

Hur länge kan en EU-medborgare vistas i Sverige?

Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?

Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen