Ar ek billigt?

Är ek billigt?

Sortiment:

Träslag Tjocklek Pris/m²
EK 26 810 kr
EK 32 1286 kr
EK 40 1607 kr
EK 52 2507 kr

Vad kostar en Ekstock?

Stora prisskillnader. En grov ekstock av Diamantklass kan betalas med 5000 kronor per kubikmeter eller mer medan blockstock och Kährstimmer landar på mindre än hälften så mycket. Priset för bränsleved och vrak ligger omkring 200 kronor kubikmetern.

Hur mycket är en ek värd?

En ek av den storleken är värd cirka 50 000 – 60 000 kronor.

Är ek ett dyrt material?

Inom möbeltillverkning och golvindustrin är ek ett mycket eftertraktat material på grund av virkets hårdhet. Eftersom det är dyrare än flera andra inhemska lövträd, limmas ofta ekfaner på en stomme av billigare träslag.

Vad kostar en kubikmeter ek?

70 000 kr/m3, efter klippning och fogning och klart för användning upp mot det tredubbla.

Vad kostar Ek plank?

SV: pris på ekplank Pris på torkad möbelek brukar ligga på 8-13000 tusen m3, ska du bygga möbler så är det ju viktigt med torrt virke. Sen beror ju på hur pass mycket kvistmärke du vill ha med, det går ju att köpa 2sort billigare. Ska du köpa stora mängder är det billigast om du hör med grossister.

Är Björk dyrt?

70 000 kr/m3, efter klippning och fogning och klart för användning upp mot det tredubbla. …

Vad kostar en träplanka?

Du läser just nu sida 1

  • VIDA. RÅSPONT 17X95 3.6M. 9,95 kr/m.
  • VIDA. RÅSPONT 17X95 4.2M. 9,95 kr/m.
  • VIDA. RÅSPONT 20X95 3.6M. 10,95 kr/m.
  • VIDA. RÅSPONT 20X95 4.2M. 10,95 kr/m.
  • VIDA. REGEL 34X95MM 3.6M. 32,95 kr/m.
  • VIDA. REGEL 34X95MM 4.2M. 32,95 kr/m.
  • VIDA. REGEL 45X220MM 6.0M FINGERSKARVAT. 99,95 kr/m.
  • REGEL SÖDRA 45X220 5,4M. 485,73 kr.

Vad kostar Ek per m3?

Hur mycket kostar ett kilo trä?

En skogsägare som säljer avverkningar på rot får ut ett värde av cirka 80 öre per kilo. Några lokala skogsentreprenörer och transportföretagare får ut ytterligare ett antal ören/kg. Det är hela ersättningen som länet får av det timmer och den massaved som fraktas ut.

Hur mycket kostar en kubikmeter tall?

Genomsnittliga virkespriser fritt bilväg, 2:a kvartalet 2021

Nord Mellan
Sågtimmer gran 411 469
Massaved tall 282 258
Massaved gran 281 263
Massaved björk 268 271

Vad kostar en bräda?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen