Ar det olagligt att spela in videosamtal?

Är det olagligt att spela in videosamtal?

Huvudregeln är att det enligt 4:9a brottsbalken (BrB) är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedvetna om att inspelning sker, samt att den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Detta gäller alldeles oavsett om samtalet sker över telefon eller öga mot öga.

Får man spela in samtal enligt GDPR?

Olaga avlyssning regleras i brottsbalken medan frågor om personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Att i hemlighet spela in ett samtal som man inte själv deltar i är straffbart som olaga avlyssning. Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen.

Är det tillåtet att spela in samtal?

Om den som spelar in själv är närvarande i samtalet gör den personen inte sig skyldig till något lagbrott. Däremot är det olagligt att i hemlighet spela in ljud i ett sammanhang där en själv inte är närvarande.

Får man spela in samtal med företag?

Så säger lagen om samtalsinspelning För vissa branscher och företag är samtalsinspelning en nödvändighet – och för andra mest en bekvämlighet. Men rättigheten att spela in samtal är inte en självklarhet, inte ens för företag. I flera länder är det nämligen olagligt med samtalsinspelning utan alla parters samtycke.

Får man filma personer på allmän plats?

Det finns inget förbud mot att filma eller fotografera någon på allmän plats, till och med om detta görs mot den filmade eller fotograferade personens vilja. I allvarliga fall av förföljelse med kamera kan gärningen dock klassificeras som ofredande.

Får man spela in samtal med sin chef?

Det är inte olagligt att spela in ett samtal som du själv deltar i. Det spelar då ingen roll om din chef (dvs den du pratar med) känner till inspelningen. Det kan däremot utgöra förtal att använda denna inspelning som bevis i privata syften, men det beror helt på vad som sägs i inspelningen.

Får jag spela in samtal med företag?

Beroende på ditt företags verksamhet så kan du ha behov eller även krav på att spela in dina telefonsamtal. Men det kan även vara ett effektivt verktyg för att kvalitetssäkra din kundkommunikation. I Sverige får du spela in samtal lagligt, så länge du själv deltar i konversationen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen