Ar det lagligt att aga ett svard?

Är det lagligt att äga ett svärd?

Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats om inte innehavet är befogat. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Är fällknivar lagliga?

Kort sammanfattat är det i många fall tillåtet att bära en liten fickkniv, men om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, kan även en sådan kniv vara otillåten.

Får man ha multiverktyg?

I knivlagen står det att normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg är tillåtet. I Knivlagens 1 § finns ett undantag som tillåter att man har en fickkniv, dock måste innehavet vara befogat.

Är det olagligt att köpa kniv?

Får jag beställa en kniv online? Ja, det får du. Men beroende på vad det är för kniv kan det krävas ett tillstånd från Polismyndigheten. Och om det krävs tillstånd måste du anmäla den till Tullverket när du tar in den i Sverige.

Är det lagligt att äga en katana?

Ja det är tillåtet. Däremot omfattas svärd av lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (vanligen kallad knivlagen) som du hittar här. Enligt denna lag är det förbjudet ha bla svärd på allmän plats inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Är det olagligt att äga en Butterfly?

Knogjärn, kaststjärnor, stiletter, springknivar och butterflyknivar får inte säljas eller överlåtas till personer under 21 år, Knivlagen 2 §. Om man ska införa en liknande kniv till landet gäller särskilda regler som regleras i förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål.

Får man ha kniv hemma?

Enligt knivlagen så råder ett generellt förbud mot att bära kniv på allmän plats. Mot detta förbud finns ett undantag som säger att man får ha med/på sig kniv om det finns ett behov av att använda kniv under exempelvis friluftsaktiviteter.

Får man bära en Leatherman?

Huvudregeln i lagen är att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § 1 stycket knivlagen).

Får man ha Morakniv?

Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, till exempel en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen